Onze privacy policy

Jibbie, onderdeel van DoenKids BV (hierna: Jibbie) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.jibbie.nl, als wel de gebruikers van haar applicatie.

De rechtsverhouding tussen jou/jouw organisatie en Jibbie wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opslag van persoonlijke informatie binnen Jibbie

Jibbie levert online planningssoftware en bijbehorende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren slaat Jibbie zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over de bedrijven en individuen die haar diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Jibbie verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

 • Je aanmeldt voor Jibbie via de website of applicatie;
 • Gebruik maakt van Jibbie;
 • Contact opneemt met de support van Jibbie;

Jij bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten, maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of support beperkt bruikbaar.

Jibbie verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie zodat u gebruik kunt maken van onze applicatie en bijbehorende diensten. Specifieker worden jouw persoonlijke gegevens en gegevens van jouw organisatie gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden voor de applicatie op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord;
 • Leveren van diensten voor het maken en versturen van facturen, offertes en overige diensten binnen de applicatie;
 • Het leveren van ondersteuning indien gewenst;
 • Indien hiervoor aangemeld worden naam en e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden;
 • Indien hiervoor aangemeld, het verifiëren van gegevens. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit en het waarborgen van een veilige omgeving binnen Jibbie geven we gebruikers de mogelijkheid verschillende gegevens te verifiëren zoals IBAN.

Je kan je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over onze gebruikers op. Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

 • Beter te begrijpen hoe onze applicatie wordt gebruikt;
 • Verkrijgen van globale bedrijfstrends en statistieken;
 • Het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten.

Door het gebruik van onze diensten is het tevens mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke gegevens opslaan van derden, bijvoorbeeld klanten van onze directe gebruikers. U bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die u toevoegt en het daadwerkelijk toevoegen van deze gegevens. Zorgt u er als afnemer van onze diensten voor dat de desbetreffende individuen op de hoogte zijn van ons Privacy Statement, inbegrepen het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door u toegevoegde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop Jibbie deze heeft beveiligd.

Jibbie bewaart jouw persoonlijke gegevens en de gegevens van jouw organisatie niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Bij annulering van je account worden uw persoonlijke gegevens 3 maanden na het stopzetten van je account verwijderd tenzij je hebt aangegeven de nieuwsbrief nog te willen ontvangen. Jouw geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.

Beveiliging van jouw gegevens

Jibbie zorgt voor de juiste inzet van middelen, methoden en technieken om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van Jibbie te waarborgen. Controle op misbruik is onderdeel van de (dagelijkse) standaard monitoringswerkzaamheden.

Jibbie zorgt er voor dat een externe partij minimaal 1 keer per jaar geautomatiseerde en handmatige attack- en PEN-tests uitvoert. Tevens worden hierbij controles op bekende kwetsbaarheden gedaan.

Het datacenter waar Jibbie wordt gehost, is ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd en voldoet aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit.

Jibbie draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Elke gebruiker heeft een persoonlijk profiel gekoppeld aan een uniek e-mailadres met bijbehorend wachtwoord. Een sterk wachtwoord is vereist. Bij foutieve inlogpogingen wordt de toegang tijdelijk geblokkeerd. Een gebruiker is daarbij zelf verantwoordelijk voor een goed wachtwoordbeheer en het periodiek wijzigen van zijn of haar wachtwoord.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

Jibbie zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Jibbie zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Jibbie kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten en aan de direct gerelateerde onderneming Jibbie B.V.

De website van Jibbie bevat links naar websites die door andere partijen dan Jibbie worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Jibbie heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat Jibbie links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Jibbie van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jibbie is het jou niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Jibbie te creëren, en je onderkent dat het koppelen van de website van Jibbie aan andere websites (“framing”) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Jibbie behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Jibbie zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies

Op de websites van Jibbie wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. De cookies die Jibbie plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het onthouden van sessies en gebruikersnamen;
 • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
 • De mogelijkheid verschaffen delen van de website te delen via sociale media;
 • Verbeteren van onze marketingactiviteiten.
 • Het beschermen tegen geautomatiseerde aanmeldingen.

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van uw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de Jibbie website minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics

Jibbie maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt Jibbie bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoongsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Als je bent ingelogd in de webapplicatie kan Jibbie bovendien gebruik maken van een uniek, willekeurig gegenereerd, user ID om in combinatie met Google Universal Analytics activiteit op zowel de website als de webapplicatie te analyseren. Dit unieke user ID staat los van alle persoonsgegevens die je mogelijk hebt toegevoegd aan Jibbie.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Toegang tot jouw persoonlijke gegevens

Je hebt het recht Jibbie te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Jibbie zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan je Jibbie verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Jibbie in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Indien Jibbie mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden je daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Jibbie dan kan je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@jibbie.nl.